Продукти

ИмеЦена Купи
БАЗОВ МОДУЛ ФЕРМА WEB – регистър отглеждани животни, раждане... (офис приложение) 518396.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО 51999.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ 52199.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 52259.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН 52499.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - РЪЧНО 527198.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - АВТОМАТИЧНО 528198.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО 53059.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ФУРАЖНА КУХНЯ (счетоводно отчитане) 533198.00 лв./год Купи
ТЕГЛЕНЕ 53599.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ 53699.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
МОДУЛ КАНТАР (автоматична връзка) 54099.00 лв./год Купи
RFID четец на ушни марки (с кабел) 541880.00 лв./брой Купи
RFID четец на ушни марки (с BlueTooth) 5421056.00 лв./брой Купи
Електронна животинска везна (за едър рогат добитък)* 5430.00 лв./брой Купи
Електронна животинска везна (за дребни преживни животни)* 5441690.00 лв./брой Купи
Еднократна индивидуална корекция на програмата за репродукция 55220.00 лв./брой Купи
РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ГРУПИ И ЖИВОТНИ 55599.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИЯ 55699.00 лв./год Купи
Eднократен ИМПОРТ на данни от АК или друг стандартизиран формат 55749.00 лв./брой Купи
Контролер за автоматична връзка на мобилно приложение с електронна везна 558360.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (год) 561630.00 лв./год Купи
Ферма WEB - БАЗОВ МОДУЛ (мес) 56245.00 лв./мес Спeсти с пакет Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (мес) 56463.00 лв./мес Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (мес) 56599.00 лв./мес Купи
Ферма WEB - БАЗОВ МОДУЛ (лиценз) 566990.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (лиценз) 5671800.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (лиценз) 5682991.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (год) 571997.00 лв./год Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (многофирмен лиценз) 572 Купи