Продукти

ИмеЦена Купи
БАЗОВ МОДУЛ ФЕРМА WEB – регистър отглеждани животни, раждане... (офис приложение) 518495.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО 519145.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ 521145.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 52299.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН 524145.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - РЪЧНО 527295.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - АВТОМАТИЧНО 528295.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО 53099.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ФУРАЖНА КУХНЯ (счетоводно отчитане) 533198.00 лв./год Купи
ТЕГЛЕНЕ 535145.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ 536145.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
МОДУЛ КАНТАР (автоматична връзка) 540145.00 лв./год Купи
RFID четец на ушни марки "СВОБОДНИ РЪЦЕ" 541145.00 EUR/брой Купи
RFID четец на ушни марки "РЪЧЕН" 54299.00 EUR/брой Купи
ПРЕНОСИМО УСТРОЙСТВО, с двоен четец 5431500.00 EUR/брой Купи
СТАЦИОНАРЕН ЧЕТЕЦ на ушни марки 544500.00 EUR/брой Купи
Еднократна индивидуална корекция на програмата за репродукция 55259.00 лв./брой Купи
РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ГРУПИ И ЖИВОТНИ 555145.00 лв./год Спeсти с пакет Купи
УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИЯ 556145.00 лв./год Купи
Eднократен ИМПОРТ на данни от АК или друг стандартизиран формат 557190.00 лв./брой Купи
Контролер за автоматична връзка на мобилно приложение с електронна везна 558360.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (год) 561630.00 лв./год Купи
Ферма WEB - БАЗОВ МОДУЛ (мес) 56245.00 лв./мес Спeсти с пакет Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (мес) 56463.00 лв./мес Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (мес) 565145.00 лв./мес Купи
Ферма WEB - БАЗОВ МОДУЛ (лиценз) 566990.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (лиценз) 5671800.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (лиценз) 5682991.00 лв./брой Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (год) 571997.00 лв./год Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (многофирмен лиценз) 572 Купи