Пакети

Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (год) - 630 лв./год
 • БАЗОВ МОДУЛ ФЕРМА WEB – регистър отглеждани животни, раждане... (офис приложение)
 • РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО
 • ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ
 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
 • ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН
 • ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО
 • ТЕГЛЕНЕ
 • ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ
Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО (мес) - 63 лв./мес
 • Ферма WEB - БАЗОВ МОДУЛ (мес)
 • ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ
 • РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО (мес.)
 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (мес.)
 • ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН (мес.)
 • ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО (мес.)
 • ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ (мес.)
 • ТЕГЛЕНЕ (мес.)
Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (мес) - 99 лв./мес
 • ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ
 • ТЕГЛЕНЕ
 • ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - РЪЧНО
 • ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - АВТОМАТИЧНО
 • РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ГРУПИ И ЖИВОТНИ
 • ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ
 • СКЛАД МАТЕРИАЛИ ФЕРМА WEB (за изчисляване на себестойност)
 • ДОСИЕ НА ЖИВОТНО (мобилно приложение)
 • РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО (мес.)
 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (мес.)
 • ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН (мес.)
 • ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО (мес.)
 • ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ (мес.)
Купи
Ферма WEB - МЕНИДЖМЪНТ НА СТАДОТО, ФИНАНСИ И СЕБЕСТОЙНОСТ (год) - 997 лв./год
 • БАЗОВ МОДУЛ ФЕРМА WEB – регистър отглеждани животни, раждане... (офис приложение)
 • РЕПРОДУКЦИЯ НА СТАДОТО
 • ПРОИЗХОД И РОДОСЛОВИЕ
 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
 • ВЕТЕРИНАРЕН КАРТОН
 • ОТЧИТАНЕ НА ХРАНЕНЕТО
 • ТЕГЛЕНЕ
 • ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ
 • ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - РЪЧНО
 • ПЛАНИРАНЕ И КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - АВТОМАТИЧНО
 • РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ГРУПИ И ЖИВОТНИ
 • ОТЧИТАНЕ на МЛЕКОНАДОЯ
 • СКЛАД МАТЕРИАЛИ ФЕРМА WEB (за изчисляване на себестойност)
Купи